Avvisi di criticità idrogelogica e idraulica


Avviso di criticità idrogeologica e idraulica nr.04 del 17/05/2023 [PDF]
Avviso di criticità idrogeologica e idraulica nr.03 del 16/05/2023 [PDF]
Avviso di criticità idrogeologica e idraulica nr.02 del 15/05/2023 [PDF]
Avviso di criticità idrogeologica e idraulica nr.01 del 22/01/2023 [PDF]